Karen Guzman-Newton

Karen Guzman-Newton was elected on November 7, 2017 to a four-year term on the Moab City Council.

Email Karen